NATJEČAJI

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 KLANJEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 15


  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 11.11.2022.


 23.11.2022.


 Terenski rad


 

Posloprimac

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


 Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta Zaželi za Zagorje će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć kod brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za 6 krajnjih korisnika koje će obilaziti više puta tjedno, te će im pružati odgovarajuću podršku, svaki tjedan će prisustvovati sastanku s terenskim koordinatorom na svojem području s kojim će zajednički onda utvrđivati raspored aktivnosti pružanja potpore krajnjim korisnicima, a tijekom ostatka tjedna će informirati terenskog koordinatora o izvršenim aktivnostima, te eventualnim problemima.

Mjesto rada (naselje) : Klanjec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela

Dobro poznavanje naselja koja su obuhvaćena unutar jedinica lokalne samouprave na čijem će se pružati potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Projekt Zaželi za Zagorje Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na : Žene od 50 godina i više : osobna iskaznica; Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom; Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima; Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz  kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja; -Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP; Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. : rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji; Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama; Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju; Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini ; Beskućnice: rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik; Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.
Svaka zaposlena radnica za pomoć će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci te zadužiti bicikl, a do korisnika do kojih neće moći doći biciklom će dolaziti pješice ili osobnim prijevozom.
U prijavi na ovaj natječaj kandidatkinje trebaju navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge. 
Priložiti prijavu i životopis na hrvatskom jeziku, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice), dokaz o stečenoj školskoj i stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja).
Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te daje privolu za obavještavanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec, na adresi Ulica Lijepe Naše 22 A, Klanjec. Ova privola vrijedi do opoziva.


Poslodavac

 HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC


 osobni dolazak: LIJEPE NAŠE 22, 49290 KLANJEC

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=128118519

 

Related Images:


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support