NATJEČAJI

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

 KLANJEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA


 12


  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 02.05.2024.


 15.05.2024.


 Terenski rad


 

Posloprimac

  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Nije važno

MJESTO RADAGrad Klanjec, Općina Tuhelj, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Općina Kraljevec na Sutli

POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE: Dobro poznavanje naselja koja su obuhvaćena unutar jedinica lokalne samouprave na čijem će se području pružati potpora i podrška osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom te poželjno posjedovanje osobnog automobila.

OPIS POSLOVA:

U sklopu projekta Zaželi za Zagorje 2 – prevencija institucionalizacije provodit će se aktivnosti potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom pružajući im potporu i podršku u:

organiziranju prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.),

– obavljanju kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),

– održavanju osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),

– zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba.

Svaki zaposlenik Radnik/Radnica za pomoć u kući pružat će potporu i podršku za 6 pripadnika ciljane skupine koje će obilazi više puta tjedno. Prisustvovat će sastancima s terenskim koordinatorom na svojem području s kojim će zajednički utvrđivati raspored aktivnosti pružanja potpore i podrške pripadnicima ciljane skupine, informirat će ga o izvršenim aktivnostima te eventualnim problemima i obavljati druge poslove po nalogu nadređenih u skladu s naravi i vrstom posla za kojeg je zasnovan radni odnos.

NAPOMENA: Projekt Zaželi za Zagorje 2 – prevencija institucionalizacije provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus.

Izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, bez ograničenja po pitanju stručne spreme i struke. Svaka zaposlena osoba će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme.

PRILOŽITI: 
– prijavu
– životopis
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja obrazovanja)
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana)

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu).

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja će se pozvati na usmeno testiranje (intervju).

Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Hrvatskom Crvenom križu,  Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te daje privolu za obavještavanje o rezultatima natječaja na broj telefona navedenom u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Hrvatskom Crvenom križu, Gradskom društvu Crvenog križa Klanjec, na adresi Lijepe naše 22, Klanjec Ova privola vrijedi do opoziva.


Poslodavac

 HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC


 osobni dolazak: LIJEPE NAŠE 22, 49290 KLANJEC

Tekst natječaja HZZ

 


Skip to content