Održana radionica Briga o sebi i reproduktivno zdravlje

Datum objave: 15. 6. 2022.

U utorak, 14. lipnja 2022. godine održana je radionica na temu brige o sebi i reproduktivnog zdravlja. Radionicu je održala Margareta Šošić, bacc.med.techn. u sklopu ciljanih programa u svrhu aktivacije i privlačenja osoba u aktivnosti i aktivno traženje posla u okviru projekta „Pokreni se, izmjeni se!“.

Cilj radionice je osvijestiti važnost pojedinca o brizi o reproduktivnom zdravlju i odgovornom ponašanju prema svojem tijelu. Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i siguran spolni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Što znači da muškarci i žene imaju pravo da budu informirani, te da imaju pristup sigurnim, učinkovitim, dostupnim i prihvatljivim metodama regulacije plodnosti po svom izboru, kao i pravo na pristup odgovarajućim službama zdravstvene skrbi, koje će omogućiti ženama da imaju sigurnu trudnoću i porod, a parovima najbolje mogućnosti za zdravo dijete.

Vrijednost projekta „Pokreni se, izmjeni se!“ iznosi 1.980.057,74 kn, a sufinancira ga Europska unija iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sredstvima Europskog socijalnog fonda.

U projektnim aktivnostima sudjeluju mlade osobe od 15 do 29 godina koje su nezaposlene, nisu u sustavu obrazovanja i nisu registrirane u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Informacije o projektu i uključivanju u projektne aktivnosti možete dobiti putem telefona 049/371-141 interni broj 5, 091/608-1027 ili emaila koordinator.neet@gmail.com.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Krapina.


Skip to content