ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KLANJEC

Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj stupaju na snagu Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Voditelj obrade osobnih podataka:

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec,
Lijepe naše 22, 49290 Klanjec
Telefon: 049/550-149
e-mail: gdck.klanjec@gmail.com

Izjava o obradi i zaštiti osobnih podataka Gradskog društva Crvenog križa Klanjec odnosi se na zaštitu i obradu osobnih podataka i privatnosti fizičkih osoba korisnika usluga Gradskog društva Crvenog križa Klanjec, fizičkih osoba, sudionika i korisnika usluga programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije i proračuna Republike Hrvatske koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Klanjecu te drugih ispitanika kada je obrada osobnih podataka proizašla iz obveze ili odnosa s Gradskim društvom Crvenog križa Klanjec.

Related Images:


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support