O nama

POVIJEST CRVENOG KRIŽA

Povijest Crvenog križa datira od 24.lipnja 1859.godine, kada su se u sjevernoj italiji kod Solferina sukobile vojske Italije i Francuske protiv austrijske vojske. U toj krvavoj i memilosrdnoj bitci u samo nekoliko sati poginulo je 40.000 ljudi. U nemogućnosti da svim ranjenicima pruže pomoć sanitetske službe zaraćenih vojski su mnoge od tih ranjenika ostavile na bojištu, prepuštajući ih sudbini. Zgrožen prizorom i patnjama napuštenih ranjenika, švicarski trgovac koji se slučajno našao u blizini obratio se stanovnicima okolnih sela da zajedno s njim pruže pomoć i njegu tim ranjenim vojnicima, bez obzira pod čijom se zastavom bore.

Taj trgovac zvao se Henry Dunant. Po povratku u Švicarsku napisao je knjigu pod nazivom „Sjećanje na Solferino“, koja je doživjela brz i neočekivan uspjeh.

U listopadu 1863.godine u Ženevi je održana Međunarodna konferencija, na kojoj je prihvaćen znak raspoznavanja – crveni križ na bijelom polju, za osobe koje pružaju pomoć ranjenim vojnicima. Ta konferencija je ujedno i početak organizacije Crvenog križa, osnivač je Henry Dunant, a komitet kasnije usvaja naziv „Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK) „.

Naše Nacionalno društvo Crvenog križa osnovano je i počelo humanitarno djelovati od 1878. godine dakle prije 129 godina, a prvi nađeni zapisi tvrde da je Podružnica Crvenog križa Krapina osnovana 1898.godine, a odmah za njom i podružnice u Klanjcu, Krapinskim toplicama i Zlataru.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KLANJEC

Do 30. lipnja 1994. godine ova humanitarna organizacija nosila je naziv Općinska organizacija Crvenog križa Klanjec, a izmjenom statuta mijenja se i naziv u Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec. Ovo društvo u skladu sa zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, utvrđeno je kao humanitarno dobrovoljno društvo od opće koristi, a djeluje preko Hrvatskog Crvenog križa na osnovi misije i principa Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Na osnovu zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec ima svoje normativne akte i osnovni Statut. Temeljem Statuta regulirano je: naziv i znak Društva, djelatnost, članstvo,unutarnja organizacija i tijela. Tako ovo društvo u skladu sa Statutom ima slijedeća tijela :
– Skupštinu
– Odbor
– Predsjednika i dva potpredsjednika
– Ravnatelja društva
– Nadzorni odbor
Skupština je najviše tijelo Društva i broji 11 članova. Izvršno tijelo Skupštine je Odbor, koji broji 5 članova. Predsjednik Skupštine i Odbora je Ante Vukelić, a tu funkciju obnaša od 09.01.2013.godine. Potpredsjednici su Miroslav Gvajec i Mirjana Štih, također od 09.01.2013.godine. Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Klanjec je Mario Harapin koji dužnost obnaša od 2015. godine.

RAD GRADSKOG DUŠTVA CRVENOG KRIŽA KLANJEC

Prve aktivnosti ovog Društva bile su prikupljanje pomoći siromašnim žiteljima, da bi se kasnije djelatnost znatno proširila. Provodile su se akcije pripreme ekipa prve pomoći mladeži i odraslih te sudjelovanje na općinskim, međuopćinskom takmičenjima i smotrama, organizirale su se akcije sakupljanja sekundarnih sirovina te akcija „Solidarnost na djelu“pri čemu su postizani dobri rezultati.
Danas su osnovni zadatci, te se pruža puna pažnja u radu, organizaciji i realizaciji:
1. Socijalno-zdravstvene zaštite,
2. Službi traženja,
3. Akcijama dobrovoljnog darivanja krvi

Nakon osamostaljenja i međunarodnog priznanja naše samostalne države, došlo je do brutalne agresije na našu zemlju od strane srpskog agresora. Mnogi gradovi i sela su porušeni, kuće opljačkane i srušene, a ljudi ubijani, ranjavani i protjerani iz svojih domova. Naš zavičaj na sreću nije bio ratno ugrožen, no gostoljubivost naših ljudi i u ovoj prilici došla je do punog izražaja. Prvi prognanici našli su utočište u našim domaćinstvima, a naše radne organizacije poklonile su obiteljske pakete prognanicima, a naše ih je Drušvo uručivalo. Kasnije su novi prognanici i izbjeglice smješteni u organiziranim centrima: Astra-Tuheljske toplice, Javno poduzeće- Kumrovec, Časnička škola – Kumrovec, kao i u radni vlak na Željezničkoj postaji u Klanjcu. Tijekom 1992.godine na našem području bilo je smješteno 1360 prognanika i izbjeglica o kojima su brinuli ovo Društvo Crvenog križa, služba socijalne skrbi, pojedine Mjesne zajednice, kao i organizacije Crvenog križa Brežice i Sevnice, te povremeno svećenici iz Klanjca, Zagorskih sela i Rozge. Kasnije su hranu i higijenske potrepštine donirali Hrvatski Crveni križ te Europska unija.
Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec prihvatilo je tijekom rata više stotina tona hrane i higijenskih potrepština, te ih podijelila prognanicima, izbjeglicama i socijalno ugroženom pučanstvu.

Tijekom rata posredstvom našeg Društva razmijenjeno je preko 565 obiteljskih poruka razdvojenim obiteljima i zatočenicima u srpskim logorima. Uspješno smo surađivali i s austrijskim Crvenim križem iz Stayerlanda, koji su nam poklonili kombi vozilo VW.

Jedan od prioritetnih zadataka bilo je i organiziranje prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi, čiji počeci sežu u davnu 1953. godinu. Te godine rezultati su bili skromni, a tadašnji aktivisti Crvenog križa što osobnim primjerom, što propagandom, uspjeli su stvoriti prvih 20 davaoca krvi. Prvo davanje krvi u općini Klanjec organizirano je u suradnji sa zdtavstvenom službom i Zavodom za transfuziju krvi iz Zagreba, a povremeno u zdravstvenoj stanici Klanjec, koja je tada radila u prostorijama samostana u Klanjcu. Godine 1995. i 1996. počelo se sa organiziranim davanjem krvi u Mjesnim uredima i mjesnim ambulantama. Te akcije su organizirane u Zagorskim selima, Dubrovčanu, Kraljevcu naSutli, a kasnije i u Kumrovcu.

Prvo davanje krvi u radnim organizacijama organizirano je 28.12.1962 godine u Predionici Klanjec, a krv je darivalo 18 davatelja. Kasnije su se organizirale akcije u Valjaonici Kumrovec, Političkoj školi SKJ u Kumrovcu te u Astri u Tuheljskim toplicama.
Danas Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec godišnje organizira 5 akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji s Domom zdravlja Klanjec i Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba, pri čemu se prikupi više od 260 doza krvi.

Uz sve dosad spomenuto o radu Gradskog društva Crvenog križa Klanjec, izuzetnu pažnju posvećujemo socijalno ugroženom pučanstvu koje posjećujemo, doniramo hranu i higijenske potrepštine, kao i bolesnim i nemoćnim osobama. Uključujemo se aktivno i u sve akcije koje organizira Hrvatski Crveni križ, te jedinice lokalne samouprave.
Za svoj rad Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec primilo je Zahvalnice i Priznanja Hrvatskog Crvenog križa, Krapinsko-zagorske županije, hrvatskog zavoda za Transfuzijsku medicinu i druge.


Skip to content