Socijalna usluga pomoć u kući

Datum objave: 15. 2. 2021.

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/2017. i 130/17.) priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb (dalje u tekstu: Centar) potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe kao i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

U okviru socijalne usluge pomoć u kući provode se sljedeće aktivnosti:

 • organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću),
 • obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo),
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika).

Pomoć u kući osobi Centar priznaje u 100%-nom iznosu, ako osoba kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 •  nema mogućnosti da joj pomoć osigura roditelj, bračni drug i djeca,
 •  nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 •  na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Zakon),
 •  nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva Centru,
 •  prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna mjesečno.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 1.500,00 kuna mjesečno, a nije veći od 2.000,00 kuna mjesečno i ako osoba kumulativno ispunjava uvjete navedene u prethodnom stavku, Centar priznaje pravo u 50% – nom iznosu prema Cjeniku usluga pomoći u kući.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 2.000,00 kuna mjesečno, i ako osoba kumulativno ispunjava ranije navedene uvjete za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući. 

Pružatelj socijalne usluge pomoć u kući od 29. listopada 2014. godine na području Grada Klanjca i općina Tuhelj, Kumrovec, Zagorska Sela i Kraljevec na Sutli  je Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec. 

Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec  u okviru socijalnih usluga pomoći u kući provodi sljedeće aktivnosti:

 • obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo),
 •  održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 •  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika).

Za ostvarivanje prava na socijalnu uslugu pomoći u kući potrebno je javiti se u:

 • Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec, Lijepe naše 22, 49290 Klanjec  telefon, 049 550 149,
 • Centar za socijalnu skrb Klanjec, Trg mira 11, 49290 Klanjec, telefon 049 550 031

Uvjerenje o upisu u evidenciju pružatelja soc.skrbi

Rješenje o pružanju socijalnih usluga

Related Images:


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support